Stacja XIV — Ciało Jezusa złożone w grobie

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 Zabrali więc Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam złożono Jezusa.
 Podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 roku przeczuwając koniec swojego ziemskiego życia, Jan Paweł II powiedział słowa – „Nie ustawajcie w modlitwie, za życia mojego i po śmierci”. To był jego testament dla nas, Polaków.

          A jak wygląda moja modlitwa? Czy spełniam jego prośbę i nie ustaję w modlitwę? Czy moja modlitwa jest tylko obowiązkiem?

Czy modlę się za papieża, za bliskich mi zmarłych?

 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.