Stacja XIII — Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 Józef z Arymatei, poważany członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Kupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża i owinął w płótno.
 Na wiadomość o śmierci papieża wszyscy udali się do Kościołów. Na placu Świętego Piotra,  

we wszystkich kościołach gęstniały tłumy, trudno było znaleźć miejsca, wielu płakało. Ludzie chcieli oddać hołd zmarłemu Papieżowi. Były modlitwy, obietnice. Wielu krzyczało SANTO SUBITO

            Co zostało po rekolekcjach początku kwietnia 2005 roku? Co w moim życiu się zmieniło? Jaki wpływ na moje życie i postępowanie wywarł Jan Paweł II?

Czy żyję jego nauką i czerpię z niej?
 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.