Stacja XI — Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 Przybywszy na miejsce, zwane Golgota, ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej stronie, drugiego po lewej...
 27 marca 2005r., Niedziela Zmartwychwstania. Jan Paweł II już nie porusza się samodzielnie, podjeżdża wózkiem, aby pojawić się w oknie i aby udzielić błogosławieństwa  Urbi et Orbi. On, człowiek bardzo aktywny nie potrafi sie poruszać, nie może mówić. W ręku trzyma kartkę z wielkanocnym orędziem. Chciał je osobiście przeczytać, lecz mimo prób nie mógł wydobyć z siebie głosu. Zniecierpliwiony uderza ręką o poręcz fotela. Orędzie odczytał kardynał Angelo Sodano. Ostatnie, milczące błogosławieństwo Jana Pawła II, przepełnione bólem i smutkiem. Przybicie do krzyża. A jednak pozostał wierny wobec woli Boga do końca.

          Czy potrafimy znosić ból i smutek i godzić się z nim?

 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.