Stacja IX — Trzeci upadek pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem
  My bardzo często upadamy pod ciężarem naszych grzechów. Buntujemy się przeciwko woli Boga, mówimy "nie" jego przykazaniom. Jesteśmy głusi na słowa Papieża, który przemawiał do nas w naszym ojczystym języku: Człowiek może powiedzieć Bogu: "nie". Człowiek może powiedzieć Chrystusowi "nie". Ale pytanie: czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przełożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć "nie" temu czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat? Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

            Czy słuchamy słów Papieża?

 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.