Stacja IV — Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Kiedy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja.

 Jan Paweł II stracił swoją mamę, kiedy miał 9 lat. Wówczas poszedł wraz z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby Matce całego świata powierzyć swoje życie. I to zawierzenie towarzyszyło Mu całe życie. TOTUS TUUS – Cały Twój Maryjo.

          A jak my traktujemy swoje matki, ojców? Czy odzywamy się do nich z szacunkiem? Czy  modlimy się za nich?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.