Stacja II — Jezus bierze krzyż na swoje ramiona      

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Żołnierze zabrali Jezusa, który dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

 16 października 1978 roku po godz. siedemnastej kardynał prowadzący wybory konklawe pyta kardynała Karola Wojtyłę: „Czy przyjmujesz? Kardynał Karol Wojtyła odpowiada: 

„W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wszelkich trudności – przyjmuję”. I przyjął krzyż odpowiedzialności za Kościół na świecie.

          A czy my niesiemy własne krzyże w posłuszeństwie Chrystusowi? Czy my przyjmujemy krzyże własnych, drobnych spraw?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.