Stacja I — Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus wyszedł na zewnątrz, 

w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek.

  16 października 1978 r. do Karola Wojtyły podchodzi prymas Polski, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński: „Jeśli Cię wybiorą, musisz przyjąć. Dla Polski”. Kilka godzin później, cały świat słyszy: Mamy papieża: Kardynała Karola Wojtyłę, Jana Pawła II.”

To nie był dla niego łatwy wybór. Ale Jan Paweł II wypełnił wolę Ojca.

          A jak ja przyjmuję wolę Ojca? Czy myślę, że jest niezrozumiała, niewygodna i nie chcę jej przyjąć?

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.